Hoe gaan we om met alimentatie?

Kinderalimentatie

Ouders dienen in beginsel de kosten van het levensonderhoud van hun kinderen te betalen tot hun 21e verjaardag omdat ouders wettelijk verantwoordelijk zijn. In geval van een echtscheiding moet er een financiële regeling komen. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. Lukt dat niet, dan stelt de rechter de bijdrage vast. De meeste ouders spreken af dat zij ook daarna hun kinderen financieel blijven steunen zolang zij een studie of opleiding volgen.

Partneralimentatie

Gewezen echtelieden moeten een bijdrage betalen in elkaars levensonderhoud. Kan één van de partners niet zelf in het levensonderhoud voorzien, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Als de één daarvoor niet voldoende draagkracht heeft kan de ander daar vanzelfsprekend geen aanspraak op maken. Mr. Peteri maakt aan de hand van de financiele gegevens alimentatieberekeningen, waaruit blijkt wie wat aan wie kan betalen. Als u daar niet uitkomt zal de rechter een alimentatiebedrag vaststellen.

Voor de duur van partneralimentatie gelden wettelijke termijnen, afhankelijk van de duur van het huwelijk en of er kinderen zijn. De betalingsverplichting stopt na twaalf jaar, of eerder als de ex-partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. In andere gevallen, bijvoorbeeld als de ex-partner gaat werken, kan dit een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te herzien of zelfs te beëindigen.