Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn beschermingsmaatregelen om volwassenen die verminderd bekwaam zijn (door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dementie of verslaving) te helpen bij het nemen van beslissingen of bij het aangaan van overeenkomsten.

De kantonrechter kan een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. De betrokkene kan hier zelf om vragen, maar ook de partner en familieleden tot in de vierde graad. Mr. Peteri kan u bijstaan bij het doen van een verzoek tot het treffen van beschermingsmaatregelen en zij kan u ook helpen als u zelf geconfronteerd wordt met verzoeken die ten doel hebben om u onder curatele, bewind dan wel mentorschap te stellen.