We gaan scheiden: hoe nu verder?

Een echtscheiding is een ingrijpend proces waarbij belangrijke kwesties geregeld moeten worden. Mr. Peteri heeft jarenlange ervaring met alle aspecten van een echtscheiding. Niet alleen op financieel gebied maar ook op het emotionele vlak. Mr. Peteri kan u helpen zowel als advocaat als mediator. Als het nodig is werkt zij met anderen specialisten zoals accountants en fiscalisten maar bijvoorbeeld ook met psychologen. Het uitgangspunt zal altijd zijn om te proberen om via een mediationtraject de echtscheiding in goed overleg af te ronden. Als dat niet lukt kan mr. Peteri ook namens u onderhandelen met de advocaat van de tegenpartij en als dat niet tot het gewenste resultaat leidt kan mr. Peteri voor u een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank voeren. Vanzelfsprekend kunt u ook bij haar terecht voor het voeren van verweer in een al aanhangige echtscheidingsprocedure.

Wat voor afspraken moeten we voor de kinderen maken?

In de wet staat dat ouders verplicht zijn in geval van een echtscheidingsprocedure een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan moet rekening houden met de behoefte van ieder kind niet alleen voor financiele afspraken maar ook voor praktische afspraken zoals bijvoorbeeld bij wie gaat het kind wonen, hoe verdelen we zorgtaken, welke afspraken maken we over school, studie en sport? Daarnaast moet afgesproken worden wie wat voor kinderen gaat betalen. Het maken van een ouderschapsplan is maatwerk en wordt in nauw overleg met u als ouders opgesteld. De communicatie tussen ouders is van essentieel belang om zoveel mogelijk schade bij uw kinderen te voorkomen. Mr. Peteri kan jullie als specialist op weg helpen om een goed plan voor jullie kinderen te maken.

Wat moeten we doen met onze bezittingen?

Bij een aantal echtscheidingen is er sprake van bezittingen die verdeeld moeten worden. De wijze waarop dat moet gaan is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een gemeenschap van goederen of dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld door de notaris. Als dat het geval is zal in eerste instantie naar de inhoud van die voorwaarden gekeken moeten worden. Hiervoor is het van belang om een inventarisatie te maken van wat er precies aan bezittingen is en hoeveel schulden er zijn. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld de echtelijke woning en de inboedel maar ook bijvoorbeeld de waarde van andere bezittingen zoals aandelen, bankrekeningen en eventueel zelfs de waarde van een onderneming. Als er sluitende afspraken gemaakt worden worden die vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Mr. Peteri kan u helpen door in eerste instantie te adviseren over de inhoud van een convenant en vervolgens met het opstellen daarvan.

Internationale echtscheidingen

Steeds vaker spelen internationale aspecten een rol in personen- en familierecht. Bijvoorbeeld omdat een huwelijk in het buitenland is gesloten, de kinderen in het buitenland zijn geboren of omdat de partners niet dezelfde nationaliteit hebben. Mr. Peteri heeft veel ervaring met internationale scheidingen.