Als u mr. Peteri vraagt u bij te staan wordt eerst bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp van de overheid. Dit hangt met name af van uw inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen gefinancierde rechtshulp kunnen krijgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org).

Als u niet in aanmerking komt voor rechtsbijstand dan wordt het uurtarief met u besproken. Boven op het uurtarief komen 6% kantoorkosten en het algemeen geldende btw tarief van 21%. Ook wordt aan u een indicatie gegeven van het aantal uren dat met uw zaak gemoeid zal zijn, zodat u enig inzicht in de kosten van uw zaak heeft.